Przed importem wykonaj jednorazowo następującą konfigurację


Wykonanie poniższych czynności pozwoli skonfigurować import dokumentów do systemu WAPRO fakir.


Konfiguracja źródła danych

1. W głównym menu należy wybrać opcję Definicje, Import- definicje, a następnie Import - źródła danych.
Konfiguracja importu dokumentów do Asseco WAPRO fakir


2. W oknie Źródła danych należy kliknąć przycisk Dodaj.


3. W oknie Dodawnie źródła należy wprowadzić dane w pola tak jak na poniższym zdjęciu.


4. Po dodaniu nowego źródła danych należy zaznaczyć kwadrat znajdukący się obok dodanego wpisu.

Konfiguracja schematów księgowania

1. W głównym menu należy wybrać opcję Definicje, Import- definicje, a następnie Import - schematy księgujące.
2. W oknie schematy księgowania należy zaznaczyć wcześniej wprowadzone źródło danych i kliknąć przycisk Dodaj.


3. W nowym oknie należy wprowadzić nazwę i opis "skanujfakture", a następnie zaznaczyć preferowany typ dokumentu np. "FZ - faktura zakupu". Naciskając przycisk Dodaj można wprowadzić sposóbb księgowania dokumentu przypisując odpowiednie konta.


4. W oknie dekretów należy wprowadzić konta księgowe i wybrać Typ kwoty - Netto dokumentu (zakupu), a następnie kliknąć przycisk Zapisz


5. W celu zapisania schematu księgowania należy kliknąć przycisk Zapisz i wygeneruj procedurę
6. Po dodaniu nowego schematu księgowania należy zaznaczyć kwadrat znajdukący się obok dodanego wpisu i kliknąć przycisk ZamknijImport dokumentów Fakir

1. W głównym menu należy wybrać opcję Dokumenty, następnie kliknąć w Import dokumentów i wybrać import transakcji.


2. W oknie Import transakcji należy wybrać wcześniej dodane źródło danych i schemat księgowania i kliknąć przycisk Wykonaj.


3. Należy kliknąć przycisk importu, następnie wskazać plik z dokumentami i kliknąć przycisk Dalej


4. Ostatnim krokiem jest wybranie dokumentów do zaksięgowania i kliknięcie przycisku Dekretuj dokumenty oraz wybranie wcześniej dodanego schematu księgowaniaImport dokumentów Kaper (starsze wersje programu wydane przed 31.12.2018)

1. W głównym menu należy wybrać opcję Narzędzia, następnie kliknąć w Import zapisów z pliku XML.


2. W oknie Lista źródeł danych należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wprowadzić nazwę, opis i kliknąć przycisk Zapisz.


3. W oknie Lista źródeł danych należy kliknąć przycisk Wybierz, a następnie wskazać plik do zaimportowania, wygenerowany z systemu skanujfakture.pl i kliknąć przycisk Dalej.


4. W głównym menu należy wybrać opcję Narzędzia, następnie kliknąć w Księgowanie zapisów z pliku XML.


5. Należy wskazać ostatnio zaimportowany plik i kliknąć na przycisk Importuj


6. Należy zaznaczyć wszystkie dokumenty które mają być zaimportowane, a następnie kliknąć przycisk Importuj


7. W przypadku nowych kontrahentów należy ich powiązać lub utworzyć jako nowych.
8. Należy wskazać rejestry VAT do których mają się zaimportować dokumenty, zarówno sprzedaż jak i zakup, a następnie kliknąć przycisk Importuj


9. Dokumenty zostały już zaimportowane, a w oknie podstumowania znajduje się status importu.Import dokumentów Kaper (nowsze wersje programu)

1. W głównym menu należy wybrać opcję Narzędzia, następnie kliknąć w Import dokumentów.


2. W oknie Moduł importu dokumentów należy wybrać wcześniej skonfigurowane źródło danych i kliknąć przycisk Wybierz.


3. W kolejnym oknie należy wskazać plik do zaimportowania wygenerowany z systemu skanujfakture.pl i kliknąć przycisk Dalej.


4. W następnym oknie pojawią się dane kontrahentów, które można zmienić. Jeśli dane są poprawne należy kliknąć przycisk Następny.


5. Pojawi się okno z informacją czy import zakończył się sukcesem lub wyświetli się komunikat o błędzie.