Konfiguracja importu - symfonia fk


Poniżej przedstawiono całą procedurę konfiguracji importu dokumentów do systemu księgowego sage symfonia fk.

1. W pierwszej kolejności należy pobrać plik z szablonem (klikając w ten link) i umieścić go w folderze instalacyjnym symfonii Symfonia > Szablon.
Import dokumentów do symfonia fk


2. Należy utworzyć folder na dysku o nazwie skanujfakture do którego będą zapisywane pobrane pliki z systemu skanujfakture.pl.
3. W programie symfonia w zakładce Dokumenty > Import specjalny należy wybrać opcję Profile nadawców.
Import dokumentów do symfonia fk


4. Następnie należy kliknąć przycisk Nowy i uzupełnić pola w oknie Katalogi wymiany danych w następujący sposób:
  • Nazwa - Skanujfakture.pl
  • Katalog - Należy wybrać folder dodany w kroku 2
  • Szablon - Należy wybrać szablon dodany w kroku 1
Po wprowadzeniu wartości należy kliknąć przycisk Zapisz
Import dokumentów do symfonia fkImport dokumentów - symfonia fk


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego sage symfonia fk.

1. W pierwszej kolejności należy pobrać plik z dokumentami z systemu skanujfakture.pl i umieścić go w folderze dodanym w konfiguracji w kroku 2
2. W programie symfonia w zakładce Dokumenty > Import specjalny należy wybrać opcję skanujfakture.pl.
Import dokumentów do symfonia fk


3. Następnie należy wskazać plik do zaimportowania i kliknąć przycisk Wczytaj.
Import dokumentów do symfonia fk


4. Przy imporcie należy wskazać domyślny rejestr przypisany do faktur. Operacja wykonywana jest tylko podczas pierwszego importu
Import dokumentów do symfonia fk


Istnieje możliwość importu numerów kont księgowych do programu Symfonia FK.
W tym celu wystarczyć dodać do dokumentu atrybuty o nazwach podanych na poniższym zdjęciu.
Podczas wprowadzania numerów kont dla kolejnego dokumentu, program będzie podpowiadał wartości wprowadzone wcześniej.
Import dokumentów do symfonia fkKonfiguracja importu - symfonia mk


Poniżej przedstawiono całą procedurę konfiguracji importu dokumentów do systemu księgowego sage symfonia mk.

1. W pierwszej kolejności należy pobrać plik z szablonem (klikając w ten link) i umieścić go w folderze instalacyjnym symfonii Symfonia > Szablon.Import dokumentów - symfonia mk


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego sage symfonia mk.

1. W pierwszej kolejności z zakładki Firma wybieramy opcję Import danych.
2. W oknie import danych wybieramy FORMAT 3.0 i wciskamy przycisk Wykonaj.
Import dokumentów do symfonia mk


3. Wybieramy plik z danymi oraz wskazujemy wcześniej pobrany plik szablonu.
W przypadku pojawienia się błędu z komunikatem "Niepoprawne formaty sekcji w szablonie" pobierz plik konfiguracyjny i skopiuj go do folderu z programem "Symfonia MK".
Import dokumentów do symfonia mk


4. Po zakończeniu importu pojawi się komunikat. Zaimportowane dokumenty mozna przeglądać w buforze.
Import dokumentów do symfonia mk