Konfiguracja importu - RAKS SQL


Poniżej przedstawiono całą procedurę konfiguracji importu dokumentów do systemu księgowego RAKS SQL.

1. W pierwszej kolejności należy dodać kody dokumentów. W tym celu wybieramy z menu Słowniki pozycję Kody dokumentów.
Import dokumentów do raksSql


2. Po otworzeniu nowego okna wybieramy Dokumenty księgowe i klikamy przycisk Dodaj.
Import dokumentów do raksSql


3. Wypełniamy Dane podstawowe według wzoru dla faktury zakupu oraz zapisujemy.
Import dokumentów do raksSql


4. Analogicznie dodajemy kod dokumentu dla faktur sprzedaży.
Import dokumentów do raksSqlImport dokumentów - RAKS SQL


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego RAKS SQL.

1. W pierwszej kolejności należy dodać kody dokumentów tak jak opisano to w konfiguracji importu
2. W programie RAKS SQL w zakładce Księgowość wybieramy Dokumenty i klikamy prawym przyciskiem myszy na obszar ewidencji dokumentów.
3. Z rozwiniętego menu wybieramy opcję Eksport/import > Importuj (xml).
Import dokumentów do raksSql


4. Wybieramy plik z danymi i klikamy Zatwierdź
Import dokumentów do raksSql


5. Pojawi się okno z rozksięgowanymi dokumentami, należy zaznaczyć dokumenty i kliknąć Wybierz
Import dokumentów do raksSql


6. Dokumenty zostały poprawnie zaimportowane
Import dokumentów do raksSql