1. W celu zaimportowania dokumentów należy wybrać opcję Księgowanie -> Operacje -> Importowanie dokumentów
Import dokumentów Mała Księgowość RP


2. W nowo otwartym oknie wybierz opcję Z pliku, a nastęnie wskaż odpowiedni plik importu.


3. Pojawi się okno z komunikatem czy import został wykonany poprawnie.


4. W oknie pojawią się zaimportowane dokumenty. Zaznacz dokumnety i kliknij Wprowadź.


5. Otworzy się okno z informacjami dotyczącymi dokumentu. Po ewentualnej edycji danych kliknij OK. W tym momencie można już zaksięgować dokument.


6. Do systemu Mała Księgowość RP można przenieść informację o koncie księgowym lub rejestrze i kolumnie KPiR. W tym celu wystarczy dodać atrybut z odpowiednią nazwą i wartością w aplikacji skanujfakture.