System merSoft FK firmy Meritus (meritus.pl) jest kompleksowym systemem finansowo-księgowym pozwalającym obsługiwać księgi rachunkowe i książki przychodów i rozchodów. Zawiera w sobie wszelkie funkcjonalności pozwalające prowadzić bardzo skomplikowane procesowo firmy. Pozwala na maksymalną automatyzację pracy poprzez ustawianie schematów księgowań importu dokumentów i wyciągów bankowych.

Import dokumentów


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego merSoft FK.

1. W głównym menu należy wybrać opcję Import/Eksport, a następnie Dokumenty z pliku
Import dokumentów merSoft FK, Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.


2. W menu kontekstowym należy wybrać opcję Dodaj plik z dokumentami


3. W wyświetlonym oknie należy kliknąć przycisk oznaczony symbolem plus


4. W wyświetlonym oknie należy kliknąć przycisk Wybierz plik.


5. W oknie systemowym należy wskazać konkretny plik, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź. Kroki od 3 do 5 można ponowić w celu wybrania kliku plików do jednoczesnego importu.


6. Po zatwierdzeniu wybranych plików w ewidencji dokumentów do importu pokażą się wszystkie faktury do zaimportowania. Należy zaznaczyć te które mają być zaimportowane, a następnie wybrać opcję Importuj zaznaczone.


Uważaj na:


Po dodaniu plików do importu może okazać się, że niektóre dokumenty wyświetlają się w kolorze zielonym co oznacza, że są zaimportowane. Dzieje się tak w przypadku kiedy system stwierdzi, że dany dokument był już importowany. Sprawdza to na podstawie numeru obcego i daty wystawienia dokumentu. Dokumentów o takim statusie nie można zaimportować.