Konfiguracja importu - Insert Rewizor GT


Poniżej przedstawiono całą procedurę konfiguracji importu dokumentów do systemu księgowego Insert Rewizor GT.

1. W pierwszej kolejności należy kliknąć Widok > Administracja > Parametry
Konfiguracja importu dokumentów do Insert Rewizor GT


2. Z listy parametrów należy wybrać Komunikacja i w oknie Komunikacja zaznaczyć: Przy odbieraniu danych synchronizuj kontrahenta po: - NIP-ie Następnie należy kliknąć OK, żeby zatwierdzić ustawienia
Konfiguracja importu dokumentów do Insert Rewizor GT


Konfiguracja schematów


1. W głównym menu należy kliknąć Widok > Ewidencje pomocnicze > Schematy importu i dekretacji, a następnie Dodaj
Konfiguracja importu dokumentów do Insert Rewizor GT


2. Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację dokumentów zakupowych dla zakładki Dekret i VAT
Konfiguracja importu dokumentów do Insert Rewizor GT

Konfiguracja importu dokumentów do Insert Rewizor GT


Import dokumentów - Insert Rewizor GT


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Insert Rewizor GT.

1. W pierwszej kolejności w menu głównym należy kliknąć Narzędzia > Import
Import dokumentów do Insert Rewizor GT


2. W oknie Import - Źródło danych należy zaznaczyć opcję plik komunikacji, następnie wskazać plik pobrany z systemu skanujfakture.pl i kliknąć Dalej
Import dokumentów do Insert Rewizor GT


3. Z listy dokumentów należy zaznaczy te które mają być zaimportowane, można użyć opcji zaznacz wszystkie, a następnie kliknąć przycisk Dalej
Import dokumentów do Insert Rewizor GT


4. W oknie Wynik operacji znajduje się podsumowanie wykonanego importu.


Import dokumentów - Insert Rewizor Nexo


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Insert Rewizor Nexo.

1. W pierwszej kolejności w menu głównym należy kliknąć Dekretacja dokumentów > Komunikacja > Pobierz off-line EDI++
Import dokumentów do Insert Rewizor Nexo


2. Wybieramy plik, który chcemy zaimportować i kilkamy Pobierz
Import dokumentów do Insert Rewizor Nexo


3. Dokumenty zostały zaimportowane
Import dokumentów do Insert Rewizor Nexo

Konfiguracja importu - Insert Rachmistrz GT


Poniżej przedstawiono całą procedurę konfiguracji importu dokumentów do systemu księgowego Insert Rachmistrz GT.

1. W pierwszej kolejności należy kliknąć Administracja > Parametry
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


2. W parametrach wybieramy opcję Komunikacja a nastepnie w zakładce Import uzupełniamy pola tak jak na obrazku
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


3. W kolejnym kroku wybieramy Administracja > Schematy Importu
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


4. Uzupełniamy schemat dla dokumentów zakupu tak jak jest on wypełniony na zdjęciu
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


5. Uzupełniamy schemat dla dokumentów sprzedaży tak jak jest on wypełniony na zdjęciu
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


Import dokumentów - Insert Rachmistrz GT


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Insert Rachmistrz GT.

1. W pierwszej kolejności w menu należy kliknąć Narzędzia > Import
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


2. Wybieramy plik z importem dokumentów i klikamy Dalej
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


3. W kolejnym oknie zaznaczamy które dokumenty chcemy zaimportować
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


4. Na końcu wyświetli się okno z wynikami importu
Import dokumentów do Insert Rachmistrz GT


Import dokumentów - Insert Rachmistrz Nexo


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Insert Rachmistrz Nexo.

1. W pierwszej kolejności należy dodać nadawcę dokumentów. W tym celu w menu należy kliknąć Konfiguracja.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


2. W konfiguracji systemu należy wyszukać Nadawcy dokumentów i wybrać Dodaj.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


3. Zaznacz opcję Off-line a potem kliknij dalej.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


4. Wpisz nazwę nadawcy np skanujfakture, a potem kliknij dalej.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


5. Następnie należy przejść do zakładki dekretacji dokumentów.
6. Wybrać opcję Komunikacja -> Pobierz off-line EDI++.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


7. Pojawi się okno w którym wybierzesz plik do importu.
8. Zostanie wyświetlona zawartość pliku. Zaznacz wszystkie dokumenty i wybierz wczytaj.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


9. Wybierz nadawcę i kliknij OK.
10. Pojawi się okno z dokumentami zaimportowanymi do Rachmistrza.
Import dokumentów do Insert Rachmistrz Nexo


Import dokumentów - Insert Subiekt GT


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Insert Subiekt GT.

1. W pierwszej kolejności należy kliknąć Zakup lub Sprzedaż w zależności od tego jaki rodzaj dokumentów chcemy zaimportować.
2. Kliknij w Operacje a następnie Dodaj na podstawie.
Import dokumentów do Insert Subiekt GT


3. W nowo otwartym oknie kliknij na ikonę pliku, żeby wybrać plik z danymi.
4. Załaduj wybrany plik klikajac przycisk Wczytaj
Import dokumentów do Insert Subiekt GT


5. Zaznacz wczytane dokumenty i kliknij Wykonaj.
Import dokumentów do Insert Subiekt GT


6. Otworzy się okno z danymi odczytanymi z dokumentu, które w razie potrzeby można edytować. Jeśli wszystkie dane się zgadzają kliknij Zapisz
Import dokumentów do Insert Subiekt GT


Import dokumentów - Insert Subiekt Nexo


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Insert Subiekt Nexo.

1. W pierwszej kolejności należy kliknąć Zakup lub Sprzedaż w zależności od tego jaki rodzaj dokumentów chcemy zaimportować.
2. Kliknij Komunikacja a następnie Dodaj na podstawie.
Import dokumentów do Insert Subiekt Nexo


3. Kliknij Wczytaj i wybierz plik z danymi.
4. Gdy plik zostanie wczytany kliknij przycisk Wykonaj.
Import dokumentów do Insert Subiekt Nexo


3. Otworzy się okno z danymi odczytanymi z dokumentu, które w razie potrzeby można edytować. Jeśli wszystkie dane się zgadzają kliknij Zapisz
Import dokumentów do Insert Subiekt Nexo