Import dokumentów


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego Fakturownia.

1. W programie Fakturownia należy otworzyć zakładkę Ustawienia, a następnie wybrać Import
Import dokumentów Fakturownia


2. Wybieramy opcję Importuj faktury
Import dokumentów Fakturownia


3. W kolejnym kroku należy wybrać plik z danymi.
Import dokumentów Fakturownia


4. Pojawi się okno z importowanymi dokumentami. Należy zaznaczyć opcję Plik posiada nagłówek, zaznaczyć dokumenty oraz kliknać przycisk Importuj dane
Import dokumentów Fakturownia