Import dokumentów - enova365 multi


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego enova365 multi.

1. W górnym pasku należy wybrać opcję Ustawienia, a następnie Import danych.
Importu dokumentów do enova365 multi


2. W nowej zakładce należy wybrać Dokumenty handlowe i raporty BK (XML).


3. Następnie należy wybrać plik do importu pobrany wcześniej z systemu skanujfakture.pl.


4. W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcje:
Identyfikacja z pominięciem numerów GUID wybrać TAK
Typ - zakup ewidencja.
Następnie należy zatwierdzić klikając przycisk OK


5. Dokumenty zostały zaimportowane, pojawią się w ewidencji dokumentów

Import dokumentów - enova365 standard


Poniżej przedstawiono całą procedurę importu dokumentów do systemu księgowego enova365 standard.

1. W głównym menu należy wybrać opcję Plik, a następnie Importuj zapisy i Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) .
Importu dokumentów do enova365 standard


2. W nowym oknie należy wskazać plik do importu pobrany z systemu skanujfakture.pl.
3. W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcje:
Identyfikacja z pominięciem numerów GUID wybrać TAK
Typ - zakup ewidencja.
Zakres - należy wybrać za jaki okres dokumenty będą importowane
Następnie należy zatwierdzić klikając przycisk OK


4. Zaimportowane dokumenty pojawią się w ewidencji dokumentów.