Instrukcja importu dokumentów do systemów Comarch


Spis treści:

Konfiguracja importu - Comarch Optima
Import dokumentów - Comarch Optima
Import pozycji dokumentu - Comarch Optima
Konfiguracja importu - Comarch XL
Import dokumentów - Comarch XL

Konfiguracja importu - Comarch Optima

1. W głównym menu należy wybrać opcję System, a następnie kliknąć w Konfiguracja.
2. W oknie konfiguracji należy wybrać Firma > Ogólne > Praca rozproszona, następnie zaznaczyć Księgowość i wprowadzić Identyfikator księgowości a następnie zatwierdzić ustawienia klikając przycisk dyskietki.

3. W tym samym oknie należy wybrać Firma > Kasa/Bank > Parametry i odznaczyć dwa parametry:
Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej oraz
Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT. Ustawienia należy zatwierdzić klikając przycisk dyskietki.Import dokumentów - Comarch Optima

1. W głównym menu należy wybrać Narzędzia, a następnie w menu kontekstowym Praca rozproszona BR / Sprzedaż/płace i kliknąć w Import.

2. W oknie importu należy zaznaczyć opcje Dokumenty > Rejestr zakupów VAT, następnie wybrać plik i kliknąć przycisk Uruchom import

3. Nowe okno zawiera podsumowanie importu dla wszystkich dokumentów.

Import pozycji dokumentu do programu Comarch Optima

Wersja dla dokumentów sprzedażowych

1. W głównym menu programu należy wybrać opcję Handel, a następnie Faktury.


2. Należy kolejno wybrać Fumkcje dodatkowe -> Import dokumentów -> Import faktury sprzedaży z pliku XML


3. W oknie wyboru pliku wskaż odpowiedni plik, a następnie kliknij zielony przycisk rozpoczynający import. Po chwili dokument wraz z pozycjami zostanie zaimportowany do Optimy.


Wersja dla dokumentów zakupowych

1. W głównym menu programu należy wybrać opcję Handel, a następnie Faktury zakupu.


2. Należy kolejno wybrać Fumkcje dodatkowe -> Import dokumentów -> Import faktury zakupu z pliku XML


3. W oknie wyboru pliku wskaż odpowiedni plik, a następnie kliknij zielony przycisk rozpoczynający import. Po chwili dokument wraz z pozycjami zostanie zaimportowany do Optimy.

Konfiguracja importu - Comarch XL

1. W głównym menu programu należy wybrać opcję Import.
2. Z menu System wybieramy opcję Konfiguracja.


3. W oknie Konfiguracji wybieramy Księgowość, w zakładce Słowniki zaznaczamy Rejestry VAT i klikamy przycisk Dodaj


4. Dodajemy rejestr vat dla dokumentu sprzedażowego zgodnie z obrazkiem i klikamy Zapisz


5. Dodajemy rejestr vat dla dokumentu zakupowego zgodnie z obrazkiem i klikamy ZapiszImport dokumentów - Comarch XL

1. Z menu programu wybieramy Księgowość > Rejestry Vat


2. W oknie rejestrów vat klikamy przycisk Import


3. W kolejnym oknie wybieramy plik do zaimportowania i klikamy Dalej


4. Dokumenty zostały poprawnie zaimportowane.


Masz pytania dotyczące importu? Skontaktuj się z nami