logo eu fundusze
MMPay sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„SYSTEM DO WYKRYWANIA FAŁSZERSTW NA DOKUMENTACH”

Celem projektu jest stworzenie narzędzia wykrywającego fałszywe dokumenty w tym faktury, umowy, protokoły, rachunki, umożliwiającego “zbadanie” dokumentu pod względem autentyczności, z wykorzystaniem mechanizmu sztucznej inteligencji, z możliwością skorzystania z usługi finansowania zewnętrznego za pozytywnie zweryfikowany dokument.
Przedmiotem prac badawczych jest opracowanie innowacyjnego mechanizmu sztucznej inteligencji polegającego na wykrywaniu fałszywych dokumentów. Z uwagi na coraz powszechniejsze metody podrabiania dokumentów, koniecznym staje się zapewnienie narzędzia, które byłoby w stanie ostrzegać przed potencjalnie podrobionym dokumentem. System, który będzie sygnalizować zagrożenie, będzie naturalnym mechanizmem weryfikującym, poprzedzającym np. zapłatę za dokument. W przypadku wykrycia fałszywego dokumentu będzie sygnalizował użytkownikowi potencjalne zagrożenie.
Projekt składa się z czterech zadań B+R:
  1. Opracowanie syntetycznej bazy faktur, w tym środowiska symulacyjnego opartego o AI.
  2. Zaprojektowanie i opracowanie kompleksowego systemu do analizy dokumentów pod kątem potencjalnych fałszerstw bazującego na systemach uczenia maszynowego i uczenia głębokiego.
  3. Walidacja systemu i jego optymalizacja.
  4. Uruchomienie systemu w środowisku rzeczywistym wraz opracowaniem i integracją
Okres realizacji projektu: 14.10.2020 – 28.02.2022

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN
Znalazłeś błąd w programie? Pomóż nam w ciągłym ulepszaniu naszej aplikacji!
Skontaktuj się z nami